Giấy Kiểm tra cấp 1

Mã số 4891
Mô tả sản phẩm Giấy kiểm tra dành cho học sinh tiểu học

Dòng kẻ 4 ô ly (2.5 * 2.5) mm

Kích thước 170 * 240 (±2mm)
Định lượng 100g/m²
Độ trắng 95%ISO
Đóng gói 6 tờ đôi/tập – 10 tập/túi – 300 tập/thùng;

5.000

Chọn số lượng
Liên hệ giá tốt
0965.235.665