Thước eke 11cm Deli EG10112

Đặc điểm kỹ thuật     30/60/90 Đặt hình vuông: 200 × 114 × 2,2mm
Chất lượng                PS
Đóng gói                   1 cái / túi OPP, 30 túi, 600 túi
Spec. 1                      Đặt hình vuông: 11cm 30/60/90
Màu                          Trong suốt

0965.235.665