Vở Bistro

Mã số 0740
Dòng kẻ 4 ô ly ngang (2 mm)
Số trang 200 trang cả bìa
Định lượng 80g/m²
Độ trắng 90 – 92%ISO
Đóng gói 5 quyển/lốc – 50 quyển/thùng;

21.000

Chọn số lượng
Liên hệ giá tốt
0965.235.665