Vở Class 3D

Mã số 0399
Dòng kẻ 5 ô ly vuông (2 * 2) mm dấu dòng
Kích thước 156 * 205 (±2mm)
Số trang 96 trang cả bìa
Định lượng 110g/m²
Độ trắng 90 – 92%ISO
Đóng gói 10 quyển/lốc – 120 quyển/thùng;

11.000

Chọn số lượng
Liên hệ giá tốt