Vở Class Bamby

Mã số 0405
Dòng kẻ 5 ô ly dấu dòng (2 * 2) mm
Số trang 96 trang cả bìa
Định lượng 58g/m²
Độ trắng 84%ISO
Đóng gói 10 quyển/lốc – 200 quyển/thùng;

5.500

Chọn số lượng
Liên hệ giá tốt
0965.235.665