Vở Class Bistro

Mã số 0403
Dòng kẻ 4 ô ly ngang
Kích thước 156 * 205 (±2mm)
Số trang 200 trang cả bìa
Định lượng 80g/m²
Độ trắng 90 – 92%ISO
Đóng gói 5 quyển/lốc – 80 quyển/thùng;

15.500

Chọn số lượng
Liên hệ giá tốt
0965.235.665