Vở Class Friendly Animal

Mã số 0419
Kích thước 156 * 205 (±2mm)
Số trang 96 trang cả bìa
Dòng kẻ 4 ô ly 2 * 2 (mm)
Định lượng 100g/m²
Độ trắng 90 – 92%ISO
Đóng gói 5 quyển/lốc – 120 quyển/thùng;

9.500

Chọn số lượng
Liên hệ giá tốt
0965.235.665