Vở Class Joyful

Mã số 0423
Kích thước 156 * 205 (±2mm)
Số trang 96 trang cả bìa
Dòng kẻ 4 ô ly 2 * 2 (mm)
Định lượng 80g/m²
Độ trắng 90 – 92%ISO
Đóng gói 5 quyển/lốc – 160 quyển/thùng;

8.000

Chọn số lượng
Liên hệ giá tốt
0965.235.665