Vở Class Paper Color

Mã số 0426
Kích thước 156 * 205 (±2mm)
Số trang 200 trang cả bìa
Dòng kẻ 4 ô ly ngang 2 (mm)
Định lượng 58g/m²
Độ trắng 90 – 92%ISO
Đóng gói 5 quyển/lốc – 120 quyển/thùng;

11.000

Chọn số lượng
Liên hệ giá tốt