Vở Sao Mai Sneaker

Mã số 1683
Kích thước 175 * 250 (±2mm)
Số trang 72 trang
Định lượng 55g/m²
Độ trắng 82%ISO
Đóng gói 10 quyển/lốc – 200 quyển/thùng;

5.400

Chọn số lượng
Liên hệ giá tốt
0965.235.665