Vở School 3D

Mã số 0575
Dòng kẻ 4 ô ly vuông (2.5 * 2.5)mm
Số trang 48 trang không kể bìa
Kích thước 170 * 240 (±2mm)
Định lượng 100g/m²
Độ trắng 82%ISO
Đóng gói 10 quyển/lốc – 160 quyển/thùng;

10.000

Chọn số lượng
Liên hệ giá tốt
0965.235.665