Vở School 3D

Mã số 0571
Dòng kẻ 4 ôly vuông (2.5 * 2.5) mm
Kích thước 170 * 240 (±2mm)
Số trang 60 trang không kể bìa
Định lượng 100g/m²
Độ trắng 90 – 92%ISO
Đóng gói 10 quyển/lốc – 120 quyển/thùng;

12.000

Chọn số lượng
Liên hệ giá tốt