Vở School 3D Tom & Jerry

Mã số 0570
Dòng kẻ 4 ôly vuông (2.5 * 2.5) mm
Số trang 48 trang không kể bìa
Kích thước 170 * 240 (±2mm)
Định lượng 100g/m²
Độ trắng 90 – 92%ISO
Đóng gói 10 quyển/lốc – 160 quyển/thùng;

10.500

Chọn số lượng
Liên hệ giá tốt
0965.235.665