Vở School DC Comic

Mã số 0581
Dòng kẻ 4 ô ly vuông (2.5 * 2.5) mm
Kích thước 170 * 240 (±2mm)
Số trang 80 trang không kể bìa
Định lượng 70g/m²
Độ trắng 92%ISO
Đóng gói 10 quyển/lốc – 120 quyển/thùng;

8.700

Chọn số lượng
Liên hệ giá tốt