Vở School Fast Friends

Mã số 0526
Dòng kẻ 5 ô ly vuông (2 * 2) mm
Kích thước 170 * 240 (±2mm)
Số trang 80 không kể bìa
Định lượng 100g/m²
Độ trắng 82%ISO
Đóng gói 10 quyển/lốc – 80 quyển/thùng;

13.000

Chọn số lượng
Liên hệ giá tốt