Vở School Trạng nguyên

Mã số 0563
Dòng kẻ 4 ô ly vuông (2.5 * 2.5) mm
Kích thước 170 * 240 (±2mm)
Số trang 48 trang không kể bìa
Định lượng 70g/m²
Độ trắng 90 – 92%ISO
Đóng gói 10 quyển/lốc – 200 quyển/thùng;

6.200

Chọn số lượng
Liên hệ giá tốt
0965.235.665