Vở South Star Cupcake

Mã số 0748
Dòng kẻ 4 ô ly 2 * 2 (mm)
Kích thước 175 * 250 (±2mm)
Số trang 200 trang cả bìa
Định lượng 80g/m²
Độ trắng 90 – 92%ISO
Đóng gói 5 quyển/lốc – 50 quyển/thùng;

21.000

Chọn số lượng
Liên hệ giá tốt
0965.235.665