Vở South Star Monokuroo Boo

Mã số 0735
Dòng kẻ 4 ô ly ngang
Kích thước 175 * 250 (±2mm)
Số trang 200 trang cả bìa
Định lượng 58g/m²
Độ trắng 84% ISO
Đóng gói 5 quyển/lốc – 80 quyển/thùng;

14.500

Chọn số lượng
Liên hệ giá tốt
0965.235.665