Vở Trạng nguyên lịch sử

Mã số 0562
Dòng kẻ 4 ô ly vuông (2.5 * 2.5) mm
Số trang 48 trang không kể bìa
Định lượng 80g/m²
Độ trắng 82%ISO
Đóng gói 10 quyển/lốc – 200 quyển/thùng;

7.700

Chọn số lượng
Liên hệ giá tốt
0965.235.665